Integritetspolicy

Syftet med denna integritetspolicy är att informera användarna av denna webbplats om arten, omfattningen och syftet med den insamling och användning av personuppgifter som görs av webbplatsoperatörerna Stefan und Renate Zaugg.

Webbplatsoperatören tar ditt dataskydd på stort allvar och behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Eftersom ny teknik och den ständiga utvecklingen av denna webbplats kan leda till ändringar i denna dataskyddsdeklaration rekommenderar vi att du läser den med jämna mellanrum.

Definitioner av de termer som används (t.ex. ”personuppgifter” eller ”behandling”) finns i artikel 4 i GDPR.

1. tillgång till uppgifter

Vi, webbplatsoperatören eller sidleverantören, samlar in uppgifter om åtkomst till webbplatsen på grundval av vårt legitima intresse (se artikel 6.1 f. DSGVO) och lagrar dessa som ”serverloggfiler” på webbplatsens server. Följande uppgifter loggas på detta sätt:

 • Besökte webbplatsen
 • Tid vid tidpunkten för åtkomsten
 • Mängd data som skickats i bytes
 • Källa/referens från vilken du kom till sidan
 • Webbläsare som används
 • Operativsystem som används
 • IP-adress som används

Uppgifterna lagras av säkerhetsskäl, t.ex. för att kunna klargöra fall av missbruk.

2. mätning av räckvidd och kakor

Den här webbplatsen använder cookies för pseudonymiserad räckviddsmätning, som överförs till användarens webbläsare antingen av vår server eller en tredje parts server. Cookies är små filer som lagras på din terminal. Din webbläsare har tillgång till dessa filer. Användningen av cookies ökar webbplatsens användarvänlighet och säkerhet.

Om du inte vill att cookies lagras på din slutenhet för att mäta räckvidden kan du invända mot användningen av dessa filer här:

I vanliga webbläsare kan du välja att inte tillåta cookies. Observera: Det kan inte garanteras att du kommer att kunna få tillgång till alla funktioner på denna webbplats utan begränsningar om du gör lämpliga inställningar.

2.1 Vilka cookies används?

Webbplatsen använder följande cookies:

Namn Beskrivning
mphb_sessionSparar användarens bokningsdata.
_stripe_midDen här cookien sätts av Stripe betalningstjänsten. Denna cookie används för att möjliggöra betalning på webbplatsen utan att lagra patentinformation på en server.
_stripe_sidDen här cookien sätts av Stripe betalningstjänsten. Denna cookie används för att möjliggöra betalning på webbplatsen utan att lagra patentinformation på en server.
cookielawinfo-checkbox-nutzerfreundlichkeitDen här cookien sätts av GDPR Cookie Consent Plugin och används för att registrera användarens samtycke till cookies i kategorin ”Reklam”.
cookielawinfo-checkbox-necessaryDen här cookien sätts av GDPR Cookie Consent Plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin ”Nödvändigt”.
viewed_cookie_policyCookien sätts av GDPR Cookie Consent Plugin och används för att lagra om användaren har samtyckt till användningen av cookies eller inte. Den lagrar inga personuppgifter. Den lagrar inga personuppgifter.

3. Media

Om du är en registrerad användare och laddar upp bilder till den här webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder med en EXIF GPS-position. Besökare på den här webbplatsen kan ladda ner foton som lagras på webbplatsen och hämta information om var de befinner sig.

4. inbäddat innehåll från andra webbplatser

Inlägg på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar osv.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis som om besökaren hade besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in information om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårningstjänster från tredje part och registrera din interaktion med detta inbäddade innehåll, inklusive din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på denna webbplats.

4.1 Google Fonts

Vi integrerar typsnitt (”Google Fonts”) från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

5. insamling och behandling av personuppgifter

Webbplatsoperatören samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter endast om detta är tillåtet enligt lag eller om du samtycker till datainsamlingen.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera dig och som kan spåras tillbaka till dig – till exempel ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Du kan också besöka den här webbplatsen utan att lämna några personuppgifter. För att förbättra våra onlinetjänster lagrar vi dock (utan personlig referens) dina åtkomstuppgifter till denna webbplats. Dessa åtkomstuppgifter omfattar till exempel den fil som du begärde eller namnet på din internetleverantör. På grund av anonymiseringen av uppgifterna är det inte möjligt att dra slutsatser om din person.

5.1 Följande personuppgifter lagras

När du gör en bokning:

För att vi ska kunna behandla din bokning

 • IP-adress
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Residence

När du skickar kontaktformuläret:

Så att vi kan kontakta dig

 • IP-adress
 • Namn
 • E-postadress

5.2 Delning av uppgifter med tredje part

Vi delar information med tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla våra beställningar och tjänster till dig. Till exempel: Stripe (leverantör av betalningstorg) och webage klg (webbyrå).

5.2.1 Betalningar

Vi accepterar betalningar med Mastercard, Visacard, Apple Pay och Google Pay. Vi samarbetar med leverantören Stripe för att erbjuda dessa betalningsalternativ. Under betalningsförfarandet kommer en del av dina uppgifter att överföras till Stripe. Endast information som är nödvändig för att behandla eller genomföra betalningen avslöjas, t.ex. det totala inköpspriset och betalningsinformation.

Stripe kommer i sin tur att dela dessa uppgifter med de listade betalningsleverantörerna. Du hittar detaljerad information i Stripes sekretesspolicy.

6. Behandling av kommentarer och bidrag.

Om du lämnar ett inlägg eller en kommentar på denna webbplats lagras din IP-adress. Detta sker på grundval av våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 1 lit. f. f. GDPR och tjänar vår säkerhet som webbplatsoperatör: om din kommentar bryter mot gällande lag kan vi åtalas för det, och därför har vi ett intresse av att veta vem författaren till kommentaren eller inlägget är.

7. Google Analytics

Denna webbplats använder personuppgifter på grundval av våra legitima intressen för att optimera och analysera vårt online-erbjudande i enlighet med artikel 6.6.1 i den europeiska lagstiftningen. f. f. GDPR tjänsten ”Google Analytics”, som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) erbjuds wird. Tjänsten (Google Analytics) använder ”cookies” – textfiler som lagras på din terminal. Den information som samlas in av cookies skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google LLC följer den europeiska dataskyddslagstiftningen och är certifierad enligt Privacy Shield-avtalet: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonymisering används på denna webbplats. Användarens IP-adress förkortas inom EU:s medlemsstater och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt i övriga avtalsslutande stater. Endast i enskilda fall överförs IP-adressen först i oförkortad form till en Google-server i USA och förkortas där. Denna förkortning eliminerar den personliga referensen av din IP-adress. Användarens IP-adress som överförs av webbläsaren kombineras inte med andra uppgifter som lagras av Google.

Inom ramen för avtalet om beställningsdata, som vi som webbplatsoperatör har ingått med Google Inc. Den insamlade informationen används för att analysera webbplatsens användning och aktivitet och för att tillhandahålla tjänster i samband med internetanvändning.

De uppgifter som Google samlar in för vår räkning används för att utvärdera enskilda användares användning av vårt online-erbjudande, t.ex. för att skapa rapporter om webbplatsaktivitet i syfte att förbättra vårt online-erbjudande.

Du har möjlighet att förhindra att cookies lagras på din enhet genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Det kan inte garanteras att du kan få tillgång till alla funktioner på denna webbplats utan begränsningar om din webbläsare inte tillåter cookies.

Dessutom kan du använda en plug-in för webbläsaren för att förhindra att den information som samlas in av cookies (inklusive din IP-adress) skickas till och används av Google Inc. Följande länk leder dig till det motsvarande insticksprogrammet: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativt kan du förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter om dig på den här webbplatsen genom att klicka på den här länken (VIKTIGT: infoga länk för avregistrering). Genom att klicka på länken ovan laddar du ner en ”opt-out-cookie”. Din webbläsare måste därför generellt tillåta lagring av cookies för detta ändamål. Om du raderar dina cookies regelbundet måste du klicka på länken igen varje gång du besöker den här webbplatsen.

Här hittar du mer information om hur Google Inc. använder data:

8. Användarens rättigheter

Som användare har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter som har sparats om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade och att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad eller raderad. Om det är tillämpligt kan du också utöva din rätt till dataportabilitet. Om du anser att dina uppgifter har behandlats olagligt kan du lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

8.1 Radering av uppgifter

Om din begäran inte strider mot en rättslig skyldighet att bevara uppgifter (t.ex. datalagring) har du rätt att få dina uppgifter raderade. Uppgifter som lagras av oss raderas om de inte längre behövs för det avsedda ändamålet och det finns inga lagstadgade lagringsperioder. Om det inte är möjligt att radera uppgifterna på grund av att de behövs för tillåtna rättsliga ändamål, begränsas behandlingen av uppgifterna. I så fall blockeras uppgifterna och behandlas inte för andra ändamål.

8.2 Rätt till invändningar

Användare av denna webbplats kan när som helst utöva sin rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter.

Om du vill få dina personuppgifter rättade, blockerade, raderade eller tillgängliga, eller om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, eller om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss på följande e-postadress: zaugg@bälsesjön.com

9. Integritetspolicyns giltighet

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna förklaring när som helst. Den version som publiceras på denna webbplats ska gälla i varje enskilt fall.

Senast uppdaterad i september 2021