Användarvillkor

Kontaktuppgifter

Renate och Stefan Zaugg
Belse 3572
823 91 Kilafors
Sverige
zaugg@baelsesjoen.com
+46 73 025 79 25

Upphovsrätt

Innehållet, verken och informationen på denna webbplats omfattas av schweizisk upphovsrättslagstiftning. Varje form av reproduktion, redigering, distribution, lagring och varje form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver ett skriftligt förhandsgodkännande från respektive upphovsrättsinnehavare. Obehörig kopiering eller lagring av den information som tillhandahålls på dessa webbsidor är inte tillåten och är straffbar enligt lag.

Ansvarsfriskrivning

Författaren tar inget ansvar för informationens riktighet, exakthet, aktualitet, tillförlitlighet och fullständighet.

Webbplatsens genomförande.

Webbplatsen utformades och genomfördes av webbyrån webage.

webage klg
Kramgasse 61
CH-3011 Bern